Runboard.com
You're welcome.

Welcome To Boy'z And Kenny Kwan S'pore Forum.:
Enjoy your stay here and remember to check out the pictorial section for latest functions' pic of kenny, steven and dennis!


runboard.com       Sign up (learn about it) | Sign in (lost password?)

 
hana Profile
Live feed
Blog
Friends
Miscellaneous info

Head Administrator

Registered: 01-2004
Posts: 1846
Karma: 11 (+11/-0)
Reply | Quote
[24/11/04]梁洛施拒豐胸 驚BB飲假奶


梁洛施拒豐胸 驚BB飲假奶

《 歡 樂 滿 東 華 2004 》 將 於 十 二 月 十 一 日 舉 行 , 大 會 司 儀 由 汪 明 荃 、 沈 殿 霞 、 曾 志 偉 等 擔 任 , 當 晚 參 與 籌 款 的 藝 人 及 項 目 包 括 容 祖 兒 跳 敦 煌 舞 、 楊 千 嬅 食 餃 子 、 余 文 樂 、 方 力 申 、 梅 小 惠 及 姚 樂 怡 表 演 花 式 滑 水 、 譚 詠 麟 唱 金 曲 及 《 功 夫 》 演 員 表 演 功 夫 等 , 另 有 五 套 《 金 枝 慾 孽 》 D V D 以 底 價 五 千 元 作 公 開 競 投 。

吳 浩 康 怕 怕 笨 豬 跳
昨 日 有 份 參 與 演 出 的 容 祖 兒 、 梁 洛 施 、 吳 浩 康 、 Boy'z 及 黃 伊 汶 等 均 有 出 席 記 者 會 , 原 來 梁 洛 施 將 與 吳 浩 康 及 Boy'z 有 爬 演 出 , 吳 浩 康 說 : 「 呢 個 項 目 幾 考 手 力 、 腳 力 , 呢 方 面 冇 問 題 , 但 我 畏 高 , 有 次 同 鄭 希 怡 去 拍 旅 遊 特 輯 跳 笨 豬 跳 , 跳 過 一 次 我 話 過 呢 一 世 都 唔 會 再 跳 ! 」 相 反 , 梁 洛 施 完 全 不 畏 高 , 反 而 覺 得 愈 高 愈 刺 激 , 她 相 信 經 過 訓 練 後 可 應 付 得 來 。

否 決 謝 霆 鋒 爬 國 金
因 為 距 離 樂 壇 頒 獎 禮 日 子 漸 近 , 梁 洛 施 承 認 已 開 始 緊 張 , 且 時 肥 時 瘦 , 是 以 她 有 意 去 看 醫 生 增 肥 , 其 實 近 年 潮 流 興 超 瘦 , 大 部 分 女 星 都 擔 任 豐 胸 、 瘦 身 產 品 代 言 人 , 她 豈 不 是 無 機 會 賺 到 這 些 可 觀 酬 勞 ? 梁 洛 施 聽 到 「 豐 胸 」 二 字 , 即 時 笑 吟 吟 地 說 : 「 其 實 我 得 十 六 歲 , 仲 有 得 發 育 , 唔 使 豐 胸 , 都 係 自 然 好 , 我 怕 將 來 我 個 B B 飲 假 奶 唔 健 康 , 同 埋 我 都 唔 想 再 高 , 而 家 已 經 五 呎 七 吋 , 再 高 好 難 搵 到 拍 檔 。 」

此 外 , 早 前 有 說 謝 霆 鋒 會 爬 國 金 , 但 綜 藝 及 體 育 科 經 理 黃 家 亮 表 示 已 拒 絕 霆 鋒 要 求 , 因 為 這 危 險 性 項 目 非 練 習 一 、 兩 個 月 就 能 做 得 到 , 現 正 安 排 其 他 有 難 度 的 項 目 給 霆 鋒 。
Image

---

11/25/2004, 6:25 Link to this post Send Email to hana   Send PM to hana
 


Add a reply

You are not logged in (login)
Back To Top