Runboard.com
You're welcome.

Welcome To Boy'z And Kenny Kwan S'pore Forum.:
Enjoy your stay here and remember to check out the pictorial section for latest functions' pic of kenny, steven and dennis!


runboard.com       Sign up (learn about it) | Sign in (lost password?)

 
hana Profile
Live feed
Blog
Friends
Miscellaneous info

Head Administrator

Registered: 01-2004
Posts: 1846
Karma: 11 (+11/-0)
Reply | Quote
[21/11/04]Boy'z塞爆旺角 Steven慘被抽水


Boy'z塞爆旺角 Steven慘被抽水

Boy'z 前 晚 現 身 旺 角 鬧 市 , 為 新 片 《 大 無 謂 》 舉 行 試 映 會 , 大 會 找 來 數 百 名 fans 到 場 為 二 人 造 勢 , 兩 人 剛 到 達 , fans 們 即 進 入 瘋 狂 狀 態 , 多 次 衝 破 保 安 防 線 親 近 偶 像 , 混 亂 間 Steven 更 被 fans 狂 掃 背 脊 , 認 真 蝕 底 !

數 百 名 fans 一 早 聚 集 於 戲 院 對 出 的 行 人 專 用 區 守 候 偶 像 , 待 二 人 出 現 時 齊 操 入 戲 院 壯 聲 勢 , 誰 知 當 二 人 一 到 場 , fans 們 已 按 捺 不 住 情 緒 , 一 仆 一 碌 湧 上 前 , 就 連 路 過 市 民 也 手 持 手 機 拍 照 , 有 fans 更 衝 破 保 安 防 線 混 入 Boy'z 當 中 。

過 程 中 Steven 亦 被 瘋 狂 fans 狂 掃 背 脊 , 情 況 頗 為 混 亂 , 令 原 本 只 需 三 分 鐘 的 路 程 , 最 終 要 用 上 十 分 鐘 才 能 順 利 完 成 , 但 fans 未 有 因 偶 像 進 入 戲 院 而 冷 靜 , 情 緒 反 而 更 加 高 漲 , 騎 膊 馬 睇 偶 像 之 餘 , 更 破 口 大 罵 傳 媒 阻 礙 他 們 視 線 , 誇 張 非 常 。

Kenny 懷 念 小 食
Boy'z 對 於 fans 的 瘋 狂 表 現 未 有 驚 慌 , Kenny 說 : 「 點 會 驚 呀 , 我 反 而 擔 心 佢 跌 親 , 況 且 呢 都 只 係 fans 表 達 對 我 支 持 。 」 而 Mani 則 表 示 大 會 原 定 安 排 三 百 名 fans 與 Boy'z 拍 大 合 照 , 但 由 於 情 況 失 控 , 只 有 取 消 該 環 節 。

自 細 在 旺 角 長 大 的 Kenny 自 入 行 後 已 甚 少 踏 足 此 區 , 偶 然 間 也 會 想 起 該 處 的 街 頭 小 食 及 玩 具 店 , 也 曾 喬 裝 混 入 商 場 掃 貨 , 但 依 然 被 市 民 認 出 , 他 無 奈 地 說 : 「 我 已 經 冇 剃 鬚 又 有 眼 屎 , 但 係 人 都 要 我 影 相 , 真 係 唔 想 影 呀 。 」
Image

---

11/22/2004, 18:13 Link to this post Send Email to hana   Send PM to hana
 


Add a reply

You are not logged in (login)
Back To Top