Runboard.com
You're welcome.

Welcome To Boy'z And Kenny Kwan S'pore Forum.:
Enjoy your stay here and remember to check out the pictorial section for latest functions' pic of kenny, steven and dennis!


runboard.com       Sign up (learn about it) | Sign in (lost password?)

 
hana Profile
Live feed
Blog
Friends
Miscellaneous info

Head Administrator

Registered: 01-2004
Posts: 1846
Karma: 11 (+11/-0)
Reply | Quote
[22/11/04]Boy ’ 現 身 旺 角 送 糖 水 冧 Fans


Boy ’ 現 身 旺 角 送 糖 水 冧 Fans

臨 近 年 尾 各 大 歌 手 都 盡 力 發 圍 , 男 子 組 合 Boy'Z 亦 不 敢 怠 慢 , 為 新 碟 創 先 河 推 出 預 售 版 , 而 唱 片 公 司 亦 加 碼 至 6 位 數 字 來 製 作 此 輯 預 售 版 。

    男 子 組 合 Boy'Z12 月 才 推 出 新 大 碟 , 不 過 近 日 就 搞 搞 新 意 推 出 新 碟 「 預 售 版 」 , 前 日 Kenny 與 Steven 以 「 廚 師 Look 」 於 旺 角 某 唱 片 公 司 搞 簽 名 會 , 由 於 有 糖 水 鋪 贊 助 兩 人 的 唱 片 , 所 以 前 日 歌 迷 買 碟 除 了 送 簽 名 外 , 更 附 送 糖 水 一 碗 。 而 師 兄 吳 浩 康 也 到 場 打 氣 , 親 自 掏 腰 包 買 了 一 隻 碟 , 成 為 第 一 個 顧 客 。

    今 次 推 出 的 預 售 版 有 5,000 張 , 而 歌 迷 會 一 早 已 訂 了 一 批 , Boy'Z 稍 後 會 到 另 外 兩 個 地 方 搞 簽 名 會 , 如 果 有 團 體 或 者 學 校 想 他 們 到 訪 宣 傳 , 他 們 會 增 加 「 簽 名 站 」 , 為 了 推 出 此 預 售 版 , 唱 片 公 司 特 別 付 出 6 位 數 字 製 作 。

    問 到 得 公 司 厚 愛 , 怕 不 怕 其 他 歌 手 覺 得 公 司 偏 心 , Boy'Z 說 ﹕ 「 好 多 謝 公 司 咁 錫 我 們 , 我 們 簽 多 幾 年 囉 , 捱 多 幾 年 騾 仔 啦 。 」

    至 於 12 月 推 出 的 大 碟 , 亦 會 搞 搞 噱 頭 , 推 出 有 香 味 的 唱 片 , Kenny 說 ﹕ 「 原 本 我 諗 住 不 如 加 入 咕 嚕 肉 味 或 者 星 洲 炒 米 味 道 , 不 過 又 覺 得 好 怪 , 所 以 隻 碟 是 會 有 薄 荷 味 。 」
Image

---

11/22/2004, 18:16 Link to this post Send Email to hana   Send PM to hana
 


Add a reply

You are not logged in (login)
Back To Top